Andelsbruket

     Bortom Elva

..

Vi er et av få andelslandbruk i gamle Nordhordaland.

Vi får god hjelp av Norsk Landbruksrådgiving Vest

Du finner oss i Masfjorden ca. 2timer med bil, nord for Bergen.

Nærmere bestemt Sleire.


Vi er nystartet i 2020 og tenker at det gir mulighet får å påvirke fra start hva en skal vektlegge i utviklingen av andelslandbruket vårt.

Velkommen inn.Vi er to gårder som samarbeider om dette prosjektet.

Tanken er at vi starter med det vi er god på

og i tillegg, litt av det vil vil bli bedre på.


.

Ønskerdu mer informasjon om andelslandbruk, gå inn på:

https://www.andelslandbruk.no/