Andelsbruket

     Bortom Elva

Andelsbruket Bortom Elva er et andelslandbruk som startet opp i 2020.

Det er de to gårdene på hver side av Myrdalselva som samarbeider om dette.

Ved god hjelp av Norsk Landbruksrådgiving avd.Vest, blir det nå salg av andeler i frukt, bær, grønt, kjøtt fra villsau og suffolksau og i tillegg,  delta i din egen vedproduksjon.

Vi er helt nystartet og er svært glad for nye andelshavere. Påmelding kan skje ved henvendelse til Ingfrid Hansen Sleire eller sende en melding via vår kontakt side.

Noen av oss er tilstede nær sagt til en hver tid, så det er bare å ringe for å avtale omvisning.

Ingfrid H Sleire Mobil 41696921

..

..

.